İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

Eğitim / Eğitim Kadrosu

Seçkin YAMAN

Beden Eğitimi Bölüm Başkanı

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 16 yıldır. 16 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Kamile GÜMRAH

Beden Eğitimi Öğretmeni

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 4 yıldır. Atayurt Okullarında 4 yıldır görev yapmaktadır.

Hande UYAR

Beden Eğitimi Öğretmeni

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 7 yıldır. 3 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Uğur Erman TOPÇU

Etkinlik Koordinatörü

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 13 yıldır.9 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.