İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

BİLKENT MUNBU KONFERANSI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

07.02.2018

‘MUN’ (‘Model United Nations’), Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, ‘MUN’ konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışarak sorunlara çözüm ararken, kültürel etkileşimi de sağlamış olurlar. Her delegenin, bir ülkeyi temsil ettiği konferanslar genellikle Birleşmiş Milletler’de bulunan komiteleri içerir ve ana dil İngilizce’dir. Tipik bir Birleşmiş Milletler konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında; öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi alanlarda dünya gündeminde bulunan global sorunlara çözüm ararlar ve MUN konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilir. Bu konferanslar sayesinde delegeler, sorumlu oldukları ülke vasıtasıyla, kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere sahip olup; dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırırken, genel kültür seviyelerini de yükseltmiş olurlar.

Atayurt Okulları olarak kurduğumuz ve her geçen gün güçlenen MUN (Model United Nations ) kulübümüz 2017-2018 yılı projeleri kapsamında 21- 25 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen Bilkent Üniversitesi MUN (MUNBU 2018) konferansını başarıyla tamamlamıştır. Genel kurul komiteleri (insan hakları, silahsızlanma, çevre, ekonomi, gıda ve tarım) ve özel komitelere ( NATO, GENEVA PEACE TALKS ON SYRIA,JCC) katılan öğrencilerimiz başka ülkelerin bakış açılarına sahip olup bir dünya vatandaşı sorumluluğunu aldılar ve günümüzün küresel sorunlarına çözüm önerisi sundular, çözümün bir parçası oldular.

Programa üst düzeyde katkı sağlayan öğrencilerimizi, hem ulusal hem de uluslararası alanlarda düzenlenen bu nitelikli konferanslarda temsil yeteneklerini sunan MUN kulübü öğrencilerimizi kutlar, katkılarından dolayı Kurucu Temsilcimiz Ahmet YALÇIN’a , emeği geçen öğretmenlerimize, okul yönetimimize ve değerli velilerimize teşekkür ederiz.