İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

ATAYURT’TA 3 BOYUTLU YAZDIRILMIŞ ESERLER MÜZESİ

19.01.2019

Üç boyutlu yazdırma teknolojisindeki gelişim ve müzelerde yer alan eserlerin 3 boyutlu yazdırılabilir modellerine erişim, sanal müzelerin yanı sıra 3 boyutlu yazdırılmış eserlerin sergilendiği yeni bir müze türünün de mümkün olabileceği sonucunu doğurmuştur. “3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi (3B-YEM)” olarak adlandırılabilecek bu yeni müze türü; 3 boyutlu tarama ve yazdırma teknolojisinin sunduğu olanaklar çerçevesinde müzelerin internetten eğitim, koruma, restorasyon ve erişilebilirlik amacıyla paylaştıkları eserlerin yazdırılarak somut bir biçimde eğitim, araştırma ve toplum yararına kullanılmasını sağlayan bir müze olarak tanımlanabilir. Bu müzeler aracılığıyla pek çok birey dünya kültür mirasını somut bir biçimde ayrıntılı olarak inceleme şansına sahip olabilir. Bu durum, dünya müzelerindeki eserleri ve bu bağlamda dünya kültür mirasını daha erişilebilir kılmıştır. Özellikle 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle dünyadaki müzeler evimize, sınıfımıza, okulumuza üç boyutlu olarak, dokunulabilir, incelenebilir, üzerinde çalışılabilir formatta gelmektedir.

Atayurt Okullarında düzenlenen 3BYEM - Mısır Sergisi, bu müze türünün okullarda sergilenmesinin ilk örneklerinden biridir. Bu sergide dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerde yer alan Mısır uygarlığı ile ilgili eserler yer almıştır. Sergi kapsamında yaklaşık 27 farklı eserin 3 boyutlu yazıcıdan çıktısı alınmış, boyama işlemleri gerçekleştirilmiş ve eser tanıtım afişleri hazırlanmıştır. Eserlerin çıktı alınma ve düzenlenme süresi 2 ay sürmüştür. Serginin genel koordinatörlüğünü 3B-YEM konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapan Anadolu Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hıdır KARADUMAN gerçekleştirmiştir. Eser afiş tasarımları ve iletişim sürecini Anadolu Üniversitesinden Arş. Grv. Bilal ÖNCÜL üstlenmiştir. Eserlerin gerçeklerine uygun bir biçimde boyanması işlemi ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Ayşe POLAT tarafından gerçekleştirilmiştir.

3B-YEM öğrencilerin hem müzelere ilişkin hem de ele alınan konuya ilişkin farkındalık, bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olma; dünyanın farklı müzelerindeki koleksiyonlarda yer alan eserlerin yazdırılmış baskılarını inceleme fırsatı sağlama ve öğretmenlere de bu eserleri derslerindeki kazanımlarla bütünleştirerek kullanma olanağı sunmaktadır. Bu müze, sanal müzelerden farklı olarak öğrencilerin eserleri dokunarakta incelemelerini sağlayabilmekte ve bu bağlamda daha etkileşimli bir öğrenme ortamının oluşmasına katkı sunabilmektedir.