İLKOKUL TANITIM FİLMİ     
 ONLINE BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU 

Anadolu Lisesi / Yönetim Kadrosu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Özel Eğitim Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 46 yıldır. 15 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Zevri BİNGÜL

Okul Müdürü

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 45 yıldır. 15 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Nevzat ÖZKAN

Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesinden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 38 yıldır. 10 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

E.Ülker AYKAÇ

Müdür Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 18 yıldır. 18 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Seçkin YAMAN

Müdür Yardımcısı