İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

Anadolu Lisesi / Yönetim Kadrosu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Özel Eğitim Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 44 yıldır. 13 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Zevri BİNGÜL

Lise Müdürü

Ege Üniversitesinden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 36 yıldır. 8 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

E.Ülker AYKAÇ

Lise Md. Yrd.

Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 38 yıldır. 11 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Ali DÜŞMEZKALENDER

Lise Mdr Yrd.

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Bölümü’nden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 43 yıldır. 13 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Nevzat ÖZKAN

Lise Md. Yrd.