İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

Anasınıfı / Yönetim Kadrosu

Ankara Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 41 yıldır. 16 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Baki CANGÜR

Okul Müdürü

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 9 yıldır. 9 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Tayfun İNAN

Müdür Yardımcısı