İLKOKUL TANITIM FİLMİ     
 ONLINE BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU 

• LİDERLERİN OKULU ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞARIYA DOYMUYOR • AGGZ ONLİNE ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ATAYURTLU GENÇLER DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDE • HİPPO ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL SINAVINDA BÜYÜK BAŞARI • ATAYURT OKULLARI BİRİNCİ SINIFLAR ROBOBİLİM ŞENLİĞİMİZ • ATAYURT’LU GENÇ DİPLOMATLAR ONLİNE MİNİ KONFERANS İLE MEZUNLARLA BULUŞTULAR • AGGZ ONLİNE MİNİ ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ONLİNE EĞİTİMDE KÜTÜPHANE HAFTASI • ATAYURT OKUL AİLE BİRLİĞİN’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK • COVİD-19 GÜNLERİNDE EBEVEYN OLMAK • HARUN CAN İLE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ • ATAYURTLU GENÇ DİPLOMATLAR HARVARD ÜNİVERSİTESİ MUN KONFERANSI’NDA • ATAYURT’TAN KING’S COLLEGE LONDON’A • ATAYURTLU GENÇLERDEN MUHTEŞEM SONUÇ • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • ATAYURTLU İPEK MATEMATİKTE DÜNYA ŞAMPİYONU • BAŞARI KÜRSÜSÜ BAŞARI İÇİN TER DÖKENLERİNDİR • ATAYURT ANADOLU & FEN LİSESİ HARVARD MODEL MUN KONFERANSINDA • MASA TENİSÇİLERDEN YİNE ÇİFTE KUPA • ÖZEL ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ Y-MUN’DA • ÜNLÜ SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU ALTAN ERKEKLİ ATAYURT'TA • ATAYURT ANADOLU/FEN LİSESİ BİLİMİN KALBİ’’CERN’’DE • ATAYURT OKULLARI TEDx İSTANBUL’DA • 2018 YKS’DE ATAYURT’TAN BÜYÜK BAŞARI • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU

İlkokul / IB PYP ADAY OKULU

PYP Nedir?

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

Aday okul olarak yürüttüğümüz İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlıyor.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?
PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinlerüstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir müfredat çerçevedir.
PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

IB İlk Yıllar Programı

 • öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar
 • öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder
 • öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler
 • öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB Öğrenen Profili Özellikleri
araştıran-sorgulayan,
bilgili,
düşünen,
iletişim kuran,
 ilkeli,
açık görüşlü,
duyarlı,
 riski göze alan,
dengeli,
dönüşümlü düşünen
Öğrencilerimiz bu profil özelliklerini taşıyan bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinlerüstü temaya sahip olmasıdır
Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkân verir.

 • Kim olduğumuz: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı
 • Bulunduğumuz yer ve zaman: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar
 • Kendimizi ifade etme yollarımız: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz
 • Dünyanın işleyişi: Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz:  İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi

Gezegeni paylaşma: Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve ihtilaf çözümleri.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir.
Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somuttur, derinlemesinedir ve altı hafta sürer. Öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikirleri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışma ortamları oluşturacaklardır.

Kalite güvencesi ve profesyonel gelişim
IB, üst düzey becerilere sahip küresel bir öğrenme topluluğu geliştirmeye yönelik sürekli taahhüdünün bir parçası olarak, yeni, deneyimli ve uzman okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin IB standartlarını ve uygulamalarını yansıtan IB programlarını başarılı şekilde anlamalarını, desteklemelerini ve sunmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli yüksek kaliteli profesyonel gelişim fırsatları sunar. bireyin ve içinde bulunduğu topluluğun iyiliğine katkıda bulunan insanlara, çevreye ve öğrenmeye yönelik kişisel tutumların gelişimine de odaklanılması hayati önem taşır. Tutumların programın temel bir öğesi olması gerektiğine karar vererek IB PYP kendini değerlerle yüklü bir müfredata adamış olur.

PYP  TUTUMLARI

Bireyin ve içinde bulunduğu topluluğun iyiliğine katkıda bulunan, insanlara, çevreye ve öğrenmeye yönelik kişisel tutumların gelişimine de program boyunca odaklanılması esastır.

Değer bilme: Dünyanın ve insanların güzelliklerini takdir etmek.

Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.

Güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.

İşbirliği:İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya da izlemek.

Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olmak, hayal gücünü kullanmak.

Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.

Empati/Kendini başkalarının yerine koyabilme: başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık görüşlü ve düşünceli olmak.

Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek. Bağımsız davranma Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek.

Doğruluk:Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.

Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.

Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.

 

PYP DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLERİ

Öğrenciler, program boyunca öğrenimleri sırasında, bir dizi disiplinlerüstü beceri -sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerileri edinir ve uygular. Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir.

Dil Politikamız

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU DİL POLİTİKASI

A)GİRİŞ

Dil, kişisel gelişimi, kültürel kimliği ve kültürlerarası anlayışı keşfetmek ve sürdürmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal iletişimin ana aracı olmasının yanı sıra, bilişsel gelişmeyle de sıkı sıkıya bağlantılıdır, çünkü anlam ve bilginin bir araya geldiği ve inşa edildiği bir süreçtir. Evren bilgimizi ve evrendeki yerimizi oluşturmanın temel aracı dildir. Dil o zaman okuryazarlığın yanı sıra öğrenmenin merkezidir ve bu nedenle okuldaki başarı ile yakından ilişkilidir.

IB, kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi, daha barışçıl bir dünya yaratmayı hedefleyen, dünya çapında bir okul topluluğunu amaçlayan üç yüksek kaliteli eğitim programı sunmaktadır.

Programın başarısı için önemli olan, tüm öğrencilerin en iyi şekilde ana dil ve en azından bir yabancı dil öğrenmesi ve okuryazarlıklarını geliştirmesidir. Birden fazla dilde, çeşitli şekillerde iletişim kurma becerisi, kültürlerarası anlayışı destekleyen uluslararası bir eğitim kavramının vazgeçilmezidir.

Bir IB programında kendi ana dillerinden başka bir dilde öğrenen öğrenciler son derece yetkin, okur-yazar ve bilgili, böylece dengeli bir şekilde iki dil bilen bireyler haline gelir.

Sosyal ve kişisel gelişimin bir parçası olmanın yanı sıra okulda dil öğrenimi akademik gelişim, bilişsel gelişim ve bilginin inşası için çok önemlidir. Her dersin öğrenimi ve kişisel, sosyal gelişimin inşası, her durumda anlam kurmayı gerektirir. Bu süreç yaşam boyu devam eder. Halliday'e göre dil gelişimi; dil öğrenme, dil aracılığıyla öğrenme ve dil konusunda öğrenme süreçleriyle yol alır.

Dil Öğrenme

Yaşamın ilk aşamalarında bir çocuk ana dilde iletişim kurmayı öğrendiğinde, anlam oluşturmak ve etkileşim kurmak için dili sembolik olarak kullanır. Güvenli, koruyucu ve geliştirici bir ortamda, deneyimleme desteğine uygun olan çocuk, diğer kişilerle işaret alışverişinde bulunur ve sesleri, ritimleri ve tonlamaları tanımayı, telaffuz etmeyi ve şifrelemeyi öğrenirken, anlamları ve kavramları da ilişkilendirmeyi öğrenir.

Giderek kişilerarası iletişim becerileri gelişir. Bu, bir çocuğun okula başladığı sırada öğretmenler ve akranlarıyla sosyal olarak etkileşime girmesini sağlayacak dilin boyutudur. Bu tür iletişimin dili, bağlamsal ipuçlarının yanı sıra jestle ve yüz ifadeleri tarafından desteklenir.

Sözlü becerilerin yanı sıra, çocuk okuyabilmek ve yazabilmek amacıyla metinleri çözmek ve kodlamak için işaretleri tanıma ve kullanma gibi okuma yazma becerilerini geliştirir. Yazı sisteminin harf ve karakterlerini ve fonetik ilişkilerini şekillendirmeyi öğrenir.

Dil Aracılığıyla Öğrenme

Daha fazla öğrenme ve bilişsel gelişim için dil esnek bir kaynaktır. Öğrenenler çeşitli konulara ait bilgiyi, düşüceyi, ve fikri dinlerken, onlar hakkında düşünürken, tartışırken ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar.

Dil Hakkında Öğrenme

Öğrenenler dilin nasıl işlediğine dair anlamalarının geliştirirler. Anlam- dil ilişkisini ve dilin inşasında bu ilişkinin nasıl işlediğini öğrenmek dil kullanıcısını güçlendirir. Kritik bir dil farkındalığı olan IB öğrencisi, amaçlarına ve karşısındaki dinleyiciye göre dil kullanımı yapabilmenin yanı sıra başkalarının dil tercihlerini de anlayacaktır.

Dil, bir kişinin nasıl hareket edeceğini belirleyen, kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir IB programının hem içinde hem de dışında yoğun bir şekilde okuyan öğrenciler, akademik dili ve kavramlarını okumaları sınırlı alanlara göre genişletmek için çok daha fazla fırsata sahiptir. Okumaktan zevk almak önemlidir, aynı derecede önemli olan, çok çeşitli türlerde yazma pratiği fırsatlarıdır.

Bilişsel akademik dil yeterliliği, okuldaki başarılı öğrenme durumundan ayrılmaz olduğundan, tüm öğretmenlerin bunu geliştirmede bir rol oynadığını düşünmek olasıdır. Diğer bir deyişle, tüm öğretmenler, dil öğretmenleridir.

DİL POLİTİKASININ AMACI

 • Dile bakışımızı, dil öğrenimindeki önemli ilkeleri ve bu ilkelerin dil öğretimimizi nasıl etkilediğini tanımlamak.   
 • Dil öğretimi için okulun amaç ve hedefleri doğrultusunda ortak bir zihniyet oluşturmak.
 • Öğrencilerin dil öğretimiyle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları dikkate almak.
 • Öğretmenlere planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak.
 • Dil öğretimi için okulumuzda uyguladığımız ilkeler ve uygulamalarla ilgili veliyi bilgilendirmek.     

B)DİL FELSEFESİ

Atayurt İlkokulunda PYP çerçevesinde Türk Milli Eğitim Müfredatı uygulanmaktadır. Dilin, sorgulama ve disiplinler üstü öğrenim için bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, etkili iletişim ve dil gelişimini geliştiren, üreten ve destekleyen bir dil ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Dilin farklı bağlamlarda, farklı şekillerde kullanıldığının ve zamanla değiştiğinin farkındayız. Bağlı bulunulması gereken kuralların olduğunu bilmemizle birlikte her insanın kendisini özgün bir şekilde ifade etmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için öğrencinin etkin olduğu uygun ortamlar yaratıyor, etkinlikler düzenliyoruz.

Amacımız küreselleşen dünyanın bir vatandaşı olduğunun bilincinde, sürekli gelişen ve değişen bilgi ve teknoloji birikimini takip edebilecek düzeyde ve kendi kültürünü, ana dilinin özelliklerini koruyacak ve doğru kullanacak hassasiyette dil becerilerini kazandırmak, bir ya da birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

Öğretim Dili-Türkçe

Türkçe, Özel Atayurt İlkokulunun öğretim dilidir. Sorgulama programı, öğrenenlerin dil geliştirme ve kullanmaları için gerçek bir fırsat sağlar. Mümkün olan her durumda dil,  doğal ortamlarda ve alakalı, gerçekçi sorgulama üniteleri bağlamında öğretilir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Ulusal Türkçe Dersi Öğretim Programı ile PYP Dil Kapsam Sıralama belgeleri, dil öğretiminde temel kabul edilen anahtar beklentileri tanımlamaktadır.

Dil gelişimi, bir dizi beceri ve tutumun kazanılması ve uygulanmasının yanı sıra dilin anlaşılması ve kullanılması ile de ilgilidir. Dil, iç içe geçmiş becerilerden oluşur: sözel dil (konuşma ve dinleme), yazılı dil (okuma ve yazma), görsel dil (görme ve sunma). Bir dili öğrenmede farklı öğrenme tarzları olduğu gibi farklı gelişim aşamaları da bulunmaktadır. Her öğrenci, kendi hızlarında farklı aşamalardan geçerek gelişim gösterecektir. Bir iletişim rehberi olarak öğrencide güven duygusunu geliştirmek, dil gelişiminde anahtar önemdedir.

IB Öğrenen Profili

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

Özel Atayurt İlkokulu öğretmenleri öğrencilerimizin şu vasıflara sahip olmak için çalıyoruz:

 • Araştıran- sorgulayan 

Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz.

 • Dengeli

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri ( entelektüel, fiziksel ve duygusal ) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

 • İletişim Kuran

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.

 • Duyarlı

Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

 • Bilgili

Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.

 • Düşünen

Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

 • İlkeli

Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

 • Açık Görüşlü

Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimiz yanı sıra diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz. Deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

 • Riski Göze Alan

Belirsizliğe cesaret ve kararlılıkla yaklaşıyoruz. Yeni fikirler ve yeni stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve esneğiz.

 • Dönüşümlü Düşünen

Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi dikkatli bir şekilde ele  alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

C) DİL POLİTİKASINI OLUŞTURMA SÜRECİ

''Dil politikası bir eylem planıdır.Bir okulun öğrencilerinin nereye gittikleri ile daha az ama oraya ulaşmak için nasıl bir yol izlediği ile daha fazla ilgilenir'',Corson (1999).

PYP Dil Politikası; PYP'yi gerçekleştirmek dökümanı ,PYP dil kapsam sıralama belgeleri ve MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı incelenerek oluşturulmuştur. Politika; okuldaki tüm öğretmenlerin, yöneticilerin görüş ve önerileri alınarak, ortak bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Politikanın amacı; öğretmenler ve okul topluluğunun tüm üyeleri için dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki düşünceleri açık bir şekilde ortaya koymak,uygulamanın amaçlarını yansıtmak için bir temel oluşturmak üzere dil konusunda ortak bir anlayış ve yaklaşım geliştirmek; ölçme ve değerlendirmede, öğrenci çalışmalarına verilen geri bildirimde ortak tutum geliştirmek, yazım kurallarına uyma konusunda farkındalık yaratmak, kütüphanede bulunan ana dil ve yabancı dil kaynaklarını zenginleştirmek, uluslararası bilinci desteklemek ve farklı becerilere sahip öğrenciler için farklılaştırma eğitimi sağlamaktır.

Dil politikasının okulun tüm birimlerine iletilmesinden, tüm okulda uygulanmasından ve desteklenmesinden; okul müdürü, PYP koordinatörü, yabancı dil bölüm başkanı başta olmak üzere; tüm ders öğretmenleri,kütüphane sorumlusu, idari personel, öğrenciler ve veliler sorumludurlar. Bu politika okul topluluğunun erişimine açıktır.Temel inançları içeren uygulamalar ana dilde ve yabancı dillerde okulun her yerinde sergilenir.

Dil politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Her eğitim- öğretim yılı sonunda bir sonraki eğitim-öğretim yılı için planlama yapılır.

D) DİL KONUSUNDAKİ  TEMEL İNANÇLAR

Özel Atayurt İlkokulunun dil eğitimi konusundaki  temel inançları şöyledir:

 1. Öğrenimin her türü gibi dil öğrenimi de öğrenenlerin anlam oluşturduğu yapılandırıcı bir süreçtir.
 2. Her öğretmen aynı zamanda bir dil öğretmenidir.
 3. Okuldaki her öğrenci; açık bir kimlik ve kültür bilinci geliştirmek, kendini ifade etme potansiyelini tam anlamıyla kullanmak amacıyla ana dilinde olası en yüksek dilsel ve kültürel ustalık düzeyine ulaşmayı hedefler.
 4. Her öğrenci, çevresindeki dünyada daha anlamlı yaşam sürmek, kültürler arası  iletişim ve anlayışa katkıda bulunarak insanlığı birleştiren olaylara katkı sağlamak için İngilizce'de olası en yüksek kültürel ve dilsel yetkinliğe ulaşmayı hedefler.
 5. Okul; okul ya da okul topluluğunu oluşturan üyelerin evlerinde temsil edilen diğer dillere değer vererek dilsel çeşitliliğe kucak açar.
 6. Okulun eğitim programı; diğer dilleri konuşan bireyleri tanımak, yaşantılarını,   kimlik algılarını paylaşmak ve kültürel alışverişi geliştirmek üzere diğer dilsel gruplarla iletişim kurmaya yönelik açık yöntemler içerir.
 7. Dil, okulda iletişime bir engel oluşturmaz.

E) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA DİL DESTEĞİ

1) Ana dili Türkçe olmayan öğrenciler için ana dil desteği:

Öğrencilerimizin hepsi Türk vatandaşıdır ve anadilleri Türkçe'dir. Ancak okulumuzda ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle karşılaşılan durumlarda Türkçe dersi desteği sağlanır.

Bu destekler,
a)ders esnasında farklılaştırılmış materyal kullanılarak
b)seviyelerine uygun kitaplar, çalışma sayfaları  ve etkinlikler verilerek
c)ders dışı zamanlarda ek derse alınarak,
d)öğretmenin gerekli gördüğü durumlarda, velilerle iletişime geçerek yardım alma hususunda tavsiyeler verilir.

2) Özel Atayurt İlkokuluna ara kayıt şeklinde 2,3 ya da 4. sınfta gelen ya da sene ortasında gelen öğrenciler için bir yabancı dil olarak İngilizce dersi desteği:

Bu destekler,
a)Öğrencinin eksikleri tespit edildikten sonra bu eksikler aile ile paylaşılır.
b)Okulumuz İngilizce öğretmenleri tarafından ek derse alınırlar.
c)Eksiği çok olan öğrenciler okulda ek derse alınmalarının yanı sıra dışarıdan desteğe yönlendirilirler. Bu destekler birebir özel ders,İngilizce kursu ya da aile ile evde çalışma şeklinde olabilir.
d)Sınıf için kendi düzeyinde yapabileceği materyallerle desteklenirler.
e)İngilizce gelişimini sağlamak için okul kütüphanesinden İngilizce hikaye kitapları desteği sağlanır.

F) ÖZEL ATAYURT İLKOKULU DİL İLKE VE UYGULAMALARI

İlkeler:

Türkçe dersi başta olmak üzere tüm derslerde hedeflerimiz, öğrencilerin;

 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları
 • Dinleme, konuşma okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri
 • Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri
 • Okuma alışkanlığı kazanmak için nitelikli eser seçmeleri ve okuduklarını entelektüel ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirip yorumlayabilmeleri
 • Karşılaştıkları metinleri, görsel işaretleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri
 • Sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak, dinleyerek çözebilmeleri ve değerlendirebilmeleri
 • Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermeleri
 • Dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri
 • Türkçenin yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgiye sahip olmaları ve bu kuralları kelime, cümle ve metin düzeyinde uygulamalarını sağlamaktır.

Uygulamalar:

a)Türkçe dili uygulamaları

Anaokulunun temel amaçlarından biri, öğrencilerin dilinde konuşmasını ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Ayrıca duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve ses tonunu doğru ayarlayabilmelerini sağlamak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir.

Türkçe dil faaliyetleri öykü ve masal kitaplarının okunması, anlatılması, canlandırılması, resimlemesi gibi çalışmalar içermektedir. Ayrıca yürütülen çalışmalar şunları içermektedir:

 • Tekerleme, şiir, parmak oyunları,
 • Olayları oluş sırasına göre sıralayabilme,
 • Kendisi ve ailesiyle ilgili bilgileri toplayıp, onları anlatabilme,
 • Atatürk'ü tanıyabilme,
 • Atatürk'ün Türk toplumu için önemini kavrayabilme,
 • Neden-sonuç ilişkilerini doğru kurabilme,
 • Günlük takvim çalışmaları yapabilme,
 • Hikaye dinleme, anlatma ve oluşturma çalışmaları yapabilme,
 • Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapabilme,
 • Düzeylerine uygun olarak günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri deyim ve atasözlerini fark etme ve yerinde kullanabilme,
 • Görsel okuma çalışmaları yapabilme,
 • Eksik bırakılan hikayeyi tamamlama,
 • Oluşturdukları ürünleri, sınıf içinde arkadaşlarına sunabilme,
 • Duygularını ifade edebilme çalışmaları yapabilmeleridir.

Belirlenen öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin aşamalı bir biçimde dil öğrenmelerini sağlamak için, 1. Sınıftan itibaren her sınıf düzeyi için ayrı ayrı stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejilerden bazıları şunlardır:

 • İkinci sınıftan itibaren öğretim programına ek olarak kitap okuma çalışmaları yapılır. Kitap okuma listeleri sınıf öğretmenleri tarafından belirlenir.
 • Belirlenen listelerde öğrencinin okuma evresini geliştirecek eserler seçilir ve bu eserler çeşitli etkinliklerle içselleştirilir.
 • Okunan kitaplardan en az bir tanesinin yazarıyla öğrenci-yazar buluşması sağlanır.
 • Seçilen eserlerle ilgili "Kitap Okuma İnceleme Dosyası" oluşturulur. Öğrencilerin kitaplarla ilgili yaptıkları çeşitli etkinlikler bu dosyada değerlendirme ölçekleriyle birlikte saklanır.
 • Öğrencilerin okuma saati kapsamında okul kütüphanesinde vakit geçirmesi sağlanır.
 • Öğrenciler anasınıfından itibaren, belirlenen konularda sunumlar yaparlar. Bu sunumların okulda dijital ortamda gösterimi yapılır.
 • Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren, duygu ve düşüncelerini yazılı anlatım yoluyla ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik, yaratıcı yazma tekniklerinin uygulandığı çalışmalar yapılır.
 • Okul kütüphanesine öğrencinin okuma kültürünü geliştirmeye yönelik eserler alınması sağlanır.
 • Öğrenciler, seviyelerine uygun olarak hazırlanmış bulmaca, zeka sorusu, hikaye tamamlama etkinliklerinin olduğu "Haftanın Sorusu" panosundaki soruları yanıtlar.
 • Milli kültürümüzü ve edebiyatımızı daha iyi tanımak adına, temalarla uyumlu olarak çeşitli şairlerin, yazarların hayatı, edebi eserleriyle ilgili araştırma yaparlar.
 • Temalara uygun olarak öğrenciler çeşitli tiyatrolara giderler.
 • PYP'nin son yılında öğrenciler PYP sergisi denilen bir bitirme projesi yaparlar. Bu proje öğrencinin yaşamında önemli bir etkinliktir. Bu proje bütün okul topluluğu ile paylaşılır.Öğrencilerin öğrenen profilinde yer alan ve PYP ile ilgili bütün çalışmalarda geliştirmeyi başardıkları nitelikleri sergilerler.
 • Ana sınıfından 4. Sınıfa kadar bütün öğrenciler yıl içinde çeşitli etkinliklere katılırlar. Örneğin yıl sonu gösterileri, okuma bayramları,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  kutlaması,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması,10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası, Dünya Tiyatrolar günü ve sergi.

 G)DİL ÖĞRETMENLERİ

Özel Atayurt İlkokulu öğretmen kadrosu dili iyi kullanan, yeni eğitim ve öğretim metotlarını takip eden, dersinin kapsadığı terimlere hakim ,bilgisini karşısındakine rahatlıkla aktarabilecek ifade gücüne sahip öğretmenlerden oluşur.Öğretmenlerimiz kurum içi ve ya dışındaki mesleki gelişim konusunda verilen her türlü hizmet içi eğitime ve seminere katılmaktadırlar.

Kurumumuzda tüm öğretmenler öncelikle anadil öğretmeni olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle, öğrencilerin ana dil gelişimi ve ana dilde kaydettikleri ilerleme, bütün öğretmenlerin ortak sorumluluğu olarak kabul edilir. Derslerimizde yapılan uygulamalar, tüm öğretmenlerin ortak kararını ve tüm öğrencilerin bakış açılarını dikkate alır.Paylaşılan geri bildirimler sürecin tamamlayıcı bir parçasıdır.Tüm öğretmenler, okul topluluğundaki tüm bireylerin ana dil öğrenimini ve anadilinin yanında yabancı dil öğrenimini teşvik etmektedirler.

Özel Atayurt ilkokulu öğretmenleri bilmektedirler ki;

 • Tüm öğretmenler öncelikle ana dil öğretmenidir.
 • Her öğretmen bir dil öğretmeni olduğu inancıyla dilin doğru kullanımıyla ilgili model olmaya özen gösterir.
 • Dil, öğrenme ve iletişimde temel araçtır.
 • Dil öğrenimi ömür boyu devam eden bir süreç olup entelektüel ve kişisel gelişimin temel unsurudur.
 • Bir dili iyi kullanma becerisi diğer dillerin öğrenilmesini etkiler ve diğer branşlardaki konuların öğrenilmesine yardımcı olur.
 • Dil kültürün en etkili ifadelerinden biridir ve öğrencilerin kimliğini tamamlayan bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
 • Ana dil kullanımındaki gelişim, kişinin kültürünü koruyup sürdürmesinde kritik önem taşır.
 • Dil öğrenimi, uluslararası bakış açısının oluşup gelişmesini sağlar.
 • Dil eğitimi tüm okul topluluğu tarafından teşvik edilmelidir.
 • Öğretmenler öğrencilerinin dil ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sınıf içi ve sınıf dışında çaba göstermelidir.
 • Akademik dürüstlük ilkelerini benimser ve öğrencilerini bu konuda bilinçlendirir.
 • Öğretmenler sınav kağıtlarını değerlendirirken, ders anlatırken, soru hazırlarken, tahtaya yazı yazarken bu konuda örnek olur.

Bu amaçla bütün öğretmenlerimiz bir dil öğretmeni gibi dilin kullanımına ve kurallarına dikkat ederek bu kuralların yaşantıya geçmesini sağlar. Yaşamın her alanında anadilin özenli, kurallarına uygun ve etkili bir biçimde kullanılması gerektiğine inanarak hareket ederler.

Öğretmenlerimiz dil öğrenme ile ilgili bütünsel bir yaklaşım sağlayabilmek için dil öğretimindeki anlama, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırırlarken, yaklaşımları, inançları, değerleri ve gelenekleri de bu becerilerle uyumlu olarak öğrencilere verirler.

Dil öğrenme aktiviteleri öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, motivasyon  ve karakterleri doğrultusunda hazırlanır.

H) ÖZEL ATAYURT İLKOKULUNDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE

Okulumuzda yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Amacımız, öğrencilerin İngilizceyi eğlenerek öğrenme süreçlerinde onlara rehberlik etmektir. Eğlenceli etkinlikler, oyunlar, dramalar, şarkılar ve hikaye anlatımı yoluyla konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi ve yabancı dil farkındalığını yaratmayı hedeflemekteyiz. Anasınıfından 4.sınıfa kadar her kademe de haftalık 9 saat İngilizce dersi verilmektedir. Bu 9 saatin 6 saati ana ders öğretmeni,2 saati skills dersi öğretmeni ve 1 saati ise native öğretmen tarafından işlenir.Özel Atayurt İlkokulunda öğrencilerimiz 4.sınıfta çeşitli festivaller kapsamında yurtdışına çıkmaktalar ve İngilizce'yi kullanma şansı yakalayıp günlük hayatta ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmektelerdir.

Öğretmenler, yabancı dil eğitiminde materyal kullanımının, çoklu zekâ kuramı ve öğrenme stilleri açısından önemli olduğunu, öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak materyal hazırlamasının ve bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecinde bilişsel ve duyuşsal boyutun göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedirler. Bunun için kukla, gerçek nesneler, CD, video,poster, afiş, i-tool, şarkı, tekerleme, drama, hikaye anlatımı gibi materyal,yöntem ve tekniklerle İngilizce dersleri zenginleştirilir.

Öğrencilerin yaptığı üç boyutlu proje çalışmaları, posterler vb. öğrenci ürünleri okulda sergilenir.

İngilizce gelişimini sertifikalandırmak isteyen öğrencilerimiz 3.sınıfta Cambridge starters sınavına, 4.sınıfta ise Cambridge movers sınavına  katılırlar ve okuma, yazma,dinleme ve konuşma becerilerini değerlendirirler.

İngilizce öğretim programımız Avrupa Dil Çerçevesi, PYP dil kapsam ve sıralama belgeleri dikkate alınarak hazırlanır.

İngilizceyi kalıcı hale getirmek ve daha fazla maruz kalmayı artırmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler:

 • Atayurt English Camp:Okulumuz 2,3 ve 4.sınıf  öğrencileri okulların açıldığı ilk hafta saat 09:00-19:00 arası kendi seviyelerine uygun hazırlanmış etkinlik istasyonlarında eğlenceli oyun ve yarışmalara katılırlar. Geçen senenin kazanımlarını hatırlarlar ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gün İngilizce konuşurlar. Öğrencilerimize gün boyunca Atayurt Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri liderlik yapar ve İngilizce'ye maruz kalmalarını sağlarlar. Gün sonunda velilerimize İngilizce derslerinin nasıl işlendiği, kullanılan yöntem ve teknikler konulu detaylı bir sunum o seviyenin İngilizce öğretmeni tarafından yapılır ve sunumdan sonra veliler ve öğrenciler kamp ateşi etrafında toplanıp kampı sonlandırırlar.
 • Winter Fest: Kış ayının gelişini kutlamak amacıyla Aralık ayında bir hafta boyunca tüm öğrencilerimize okul içinde öğle tenefüslerinde İngilizce yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir.
 • Atayurt English Week: Okulun kapandığı Haziran ayında bir hafta boyunca okulumuz oyun bahçesinde İngilizce yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir.
 • Koridor etkinlikleri: Aralık ,Ocak ve Şubat aylarında bir hafta boyunca okulumuz koridorlarında İngilizce karaoke yapılır ve yarışmalar düzenlenir.
 • İngilizce hikaye kitabı değişimi: Okulumuz 2,3 ve 4.sınıf öğrencileri her hafta bir adet İngilizce hikaye kitabı okurlar.Bu sayede çeşitli kelime ve cümle yapılarını pekiştirmiş olurlar.
 • Ödevlendirme sistemi: Öğrencilerimiz hafta içi ve hafta sonu İngilizce'yi kullanmalarını sağlayan proje ya da yazılı ödevler verilir.
 • Big Read kitap okuma yarışması: Okulumuz öğrencileri 8 yıldır Oxford Üniversitesi Yayınevinin düzenlediği Big Read kitap okuma yarışmasına katılırlar.
 • Sene başı bilgilendirme toplantısı: Ana sınıfından 4.sınıflara kadar tüm velilerimize sene başında İngilizce zümre başkanı tarafından Atayurt'ta İngilizce Dersleri adlı bilgilendirme toplantısı yapılır.Ardından ana ders öğretmeni sene boyunca yapacağı çalışmaları detaylı bir şekilde velilerimize aktarır.
 • Sene sonu gösterileri: Ana sınıflarımız sene sonunda İngilizce bir müzikal tiyatro oyunu sergilerler.1.sınıflarımız sene sonunda Okuma Bayramı kapsamında İngilizce bir müzikal tiyatro oyunu sergilerler.
 • Sözlük kullanımı: Okulumuz 2,3 ve 4.sınıf öğrencileri etkin bir şekilde ders içinde, ödev yaparken ya da  İngilizce hikaye kitabı okurken  İngilizce-Türkçe, Türkçe İngilizce sözlük kullanırlar.
 • Öğretmen eğitimleri: Okulumuz İngilizce öğretmenleri mesleki gelişim için sene içinde çeşitli okulların ELT konferanslarına ya da çeşitli yayınevlerinin okulumuzda ya da başka okullarda düzenlediği İngilizce öğretimdeki yaklaşımlar konulu eğitimlere katılırlar.
 • Etüdler: Beklentilerin altında kalan öğrencilerimiz için ek İngilizce dersleri yapılır.
 • Veli görüşmeleri: Veliler istedikleri zaman İngilizce öğretmenine telefonla ulaşabilir ve veli görüşme saatlerinde yüz yüze görüşme yapabilirler.Ayrıca İngilizce öğretmenleri düzenli telefon aramalarıyla velileri öğrencinin durumuyla ilgili bilgilendirir.

I)KÜTÜPHANE VE KAYNAKLAR

Kütüphane

Okulumuzda kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanemizin bir sorumlusu vardır. Kütüphanemizde sınıf seviyelerine uygun öykü kitapları ve bilgi içerikli ansiklopediler bulunmaktadır.  Kütüphanemize, velilerimiz de bağışta bulunmuştur.
Özel Atayurt İlkokulu kütüphanesine, satın alma yoluyla Türkçe ve yabancı dillerde kitaplar alınır.

Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler, öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilir. Bu sebeple, okul kütüphanemizin dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilir.

Nitelik ve nicelik açısından kütüphane kaynakları, öğretmenler ve öğrenciler öncelikli olmak üzere, tüm kütüphane üyelerinin (öğrenci, öğretmen, veli, çalışan) dillerini geliştirmeye olanak sağlaması için kullanılır.

Kütüphane koleksiyonunun geliştirilmesi ve yayın sağlama konusunda PYP koordinatörü, kütüphane sorumlusu, zümre başkanları, okul yönetimi ve tüm öğretmenler kaynakların satın alınması ya da sağlanılması konusunda öğrenci ve öğretmen gereksinimleri doğrultusunda birlikte karar verirler. Bu bağlamda, okul yönetimi kütüphane koleksiyonun güçlendirilmesi ve koleksiyon çeşitliliğinin sağlanması için her yıl bir bütçe oluşturur. Kütüphaneye ayrılan bütçe doğrultusunda kaynaklar, her yıl artırılmaktadır.
Ayrıca her sınıfta, sınıf düzeyine uygun öykü ve araştırma kitaplarının bulunduğu kitaplıklar mevcuttur.

Kitap okuma çizelgeleri oluşturulur. Belli aralıklarla en çok kitap okuyan öğrencilere " Kitap Kurdu" belgesi verilir. Bu öğrenciler tören saatlerinde duyurulur.

Dil politikamızın etkin olduğu okulumuzdaki diğer mekânlardaki gibi kütüphanemizde de öğrenen profili özellikleri sergilenir ve geliştirilir.

Belli aralıklarla, her sınıf seviyesi için ayrı olmak üzere kitap yazarları okulumuza davet edilir. Kitabıyla ilgili etkinlik düzenlenir.
      
Kütüphaneye kaynak sağlarken göz önüne alınan kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Kaynaklar sorgulama programını destekler.
 • Kitabın dili ve içeriği okulumuzun programlarına uygun olmalıdır.
 • Bilgi gereksinimlerini karşılayacak şekilde konu, dil ve tür açısından yeterli çeşitlilikte olmalıdır.
 • Seçimde,kaynakların güncel bilgiyi içermesine dikkat edilmelidir. 
 • Yayınevleriyle sürekli iş birliği içinde olunarak yeni çıkan kaynaklar öğretmenlere tanıtılır.
 • Öğretmenlerin, eğitim-öğretim ve araştırma için önerdikleri kaynakların, satın alınmasına öncelik verilir. 
 • Öğrenen profilinin gelişmesine katkı sağlayacak kitapların seçilmesine özen gösterilir.
 • Satın alınan elektronik kaynakların seçiminde de aynı esaslar dikkate alınır.

Kaynaklar
Dil öğretimi ve öğrenimi için en iyi ve kabul görmüş kaynakların zenginliğine gereksinim vardır. Sorgulamalarımızda, çeşitli kaynaklardan yararlanmaktayız. Ne kadar çok duyu organımızı kullanırsak o kadar iyi ve kalıcı öğrenmiş oluruz, dolayısıyla öğrendiklerimizi de eyleme dönüştürürüz.

Yeri geldikçe yararlanacağımız kaynaklarımız:

 • Okul kurucuları, yöneticilerimiz, okul çalışanlarımız, öğrenci velilerimiz ve  çeşitli meslek grupları
 • Kütüphanemiz
 • Türkçe ve İngilizce kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, afişler
 • Haritalar ve atlaslar
 • Matematik ölçüleri ve geometrik şekiller
 • Sorgulamalarımıza yardımcı olmak için çağırdığımız uzmanlar.
 • Çevremizdeki fabrikalar, müzeler, tarihi yerler, tarım alanları, hayvan barınakları, pazar ve çarşı
 • Resmi kurumlar, sosyal yardım dernekleri
 • Farklı kültürlerden ziyaretçiler
 • Bilgisayar temelli kaynaklar (DVD, VCD vb.), internet siteleri, akıllı tahta, projeksiyon makinesi
 • Tiyatrolar, drama, dans ve müzik gösterileri, sinemalar
 • Spor müsabakaları, spor salonları ve sahaları
 • Okulumuzda öğrencilerin sanat ürünlerini, görsel dil ürünlerini ,araştırmalarını sergileyebilecekleri duvar ve panolar

Kaynakça:
PYP'yi gerçekleştirmek kitapçığı,
Okul topluluğunu oluşturan paydaşlardan elde edilen veli anketleri
Dil kapsam ve sıralama belgeleri
Özel Atayurt İlkokulu varolan uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programı
Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Dersi öğretim programı

 

Özel Atayurt İlkokulu Dil Politikası Kurulu Üyeleri:

Okul Müdürü Tevfik Soydan
PYP Koordinatörü /İlkokul İngilizce Zümre Başkanı Melike Öğüt
Ana sınıfı öğretmeni Tülin Gülcan
Sınıf Öğretmeni Gülçin Tezel
Sınıf Öğretmeni Nurhayat Deniz
Sınıf Öğretmeni Veli Çakmak
Sınıf Öğretmeni Özge Öncül
Sınıf Öğretmeni Ali Yılmaz

Politika düzenlenme tarihi:15/04/2018
Politikanın gözden geçirilme tarihi:10/06/2019