İLKOKUL TANITIM FİLMİ     
 ONLINE BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU 

• LİDERLERİN OKULU ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞARIYA DOYMUYOR • AGGZ ONLİNE ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ATAYURTLU GENÇLER DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDE • HİPPO ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL SINAVINDA BÜYÜK BAŞARI • ATAYURT OKULLARI BİRİNCİ SINIFLAR ROBOBİLİM ŞENLİĞİMİZ • ATAYURT’LU GENÇ DİPLOMATLAR ONLİNE MİNİ KONFERANS İLE MEZUNLARLA BULUŞTULAR • AGGZ ONLİNE MİNİ ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ONLİNE EĞİTİMDE KÜTÜPHANE HAFTASI • ATAYURT OKUL AİLE BİRLİĞİN’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK • COVİD-19 GÜNLERİNDE EBEVEYN OLMAK • HARUN CAN İLE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ • ATAYURTLU GENÇ DİPLOMATLAR HARVARD ÜNİVERSİTESİ MUN KONFERANSI’NDA • ATAYURT’TAN KING’S COLLEGE LONDON’A • ATAYURTLU GENÇLERDEN MUHTEŞEM SONUÇ • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • ATAYURTLU İPEK MATEMATİKTE DÜNYA ŞAMPİYONU • BAŞARI KÜRSÜSÜ BAŞARI İÇİN TER DÖKENLERİNDİR • ATAYURT ANADOLU & FEN LİSESİ HARVARD MODEL MUN KONFERANSINDA • MASA TENİSÇİLERDEN YİNE ÇİFTE KUPA • ÖZEL ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ Y-MUN’DA • ÜNLÜ SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU ALTAN ERKEKLİ ATAYURT'TA • ATAYURT ANADOLU/FEN LİSESİ BİLİMİN KALBİ’’CERN’’DE • ATAYURT OKULLARI TEDx İSTANBUL’DA • 2018 YKS’DE ATAYURT’TAN BÜYÜK BAŞARI • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU

İlkokul / Branş Dersleri

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Okulumuzda haftada 1 saat olarak uygulanan bilişim teknolojileri dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Her çocuğa bir bilgisayarın düştüğü üst düzey teknoloji ile oluşturulan bilgisayar laboratuarında dersler işlenmektedir. Derslerde bilgisayarı tanıtmak, mause hakimiyeti, klavye kullanımı,resim ve çizim programları öğretilerek hayal ve yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmak,çocukların el- göz koordinasyonunu geliştirmek, görsel ve işitsel alanlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

İNGİLİZCE

Haftada 9 saat bunun 1 saati yabancı öğretmenlerle uygulunan İnglizce dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. İngilizce dersinin amacı; çocuklarımızın anadili dışında başka bir dilin varlığından haberdar olmalarını sağlamak, dile karşı kulak dolgunluklarını geliştirmektir. Görsel ve işitsel yöntemlerle yaş gruplarına uygun oyun,şarkı ve dramalarla derse karşı merak ve ilgi uyandırılır.

MÜZİK

Haftada iki saat olarak uygulanan müzik dersi ilgili branş öğretmeni tarafından verilmektedir. Müzik eğitiminin amacı çocuklarımızın,sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmalarını sağlamaktır.Bireysel olarak yada toplu biçimde çalgı çalmak,şarkı söylemek,dans etmek,müzik dinlemek bu etkinliklerin bazılarıdır.Çocuğu bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisini, beğenisini kazandırmak gerekir.

HAREKET RİTM VE DANS EĞİTİMİ

Haftada 2 saat uygulanan hareket ritm ve dans eğitimi dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme,el ve göz koordinasyonu gerektiren belirli bir hareketleri yapabilme, büyük ve küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme,temel dans adımları ve psikomotor gelişimine yardımcı olmak gibi hedefleri kapsar

YÜZME

Okulumuzun antrenörleri eşliğinde sadece Spor Okullarında hafta sonu 1'er saat, yarı olimpik, ozon dezenfeksiyon sistemi ve ozan jeneratör sistemleri ile donatılmış, hijyen koşullarına titizle uyulan yüzme havuzunda yapılmaktadır. Yaş seviyelerine uygun temel yüzme teknikleri öğretilir. Suda kayma ve suda durabilme, kol- bacak koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

Sanat dersleri çocuklarımızın yaratıcılığını daha iyi ortaya koymalarını sağlanmak amacıyla rahat çalışabilecekleri genişlikte yaş ve gelişim düzeylerine uygun araç gereçlerin bulunduğu sanat atölyemizde  yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar derslerinde çocuklarda, el-göz-beyin koordinasyonu, küçük kas becerileri ile pratik düşünme ve çözüm üretme becerileri geliştirilirken; hayal güçlerini kullanmayı, sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı, özgür ve özgün düşünmeyi etkin kılmayı, düşündüğünü  iki ya da üç boyutlu ifade edebilmeyi, estetik bilinç oluşturmayı, genel bilgi birikimlerine katkıda bulunmayı, ve farklı beğenilere saygı duymak ile sanata karşı ilgi ve sevgi uyandırmak  amaçlanmıştır. Yıl içinde yapılan çalışmaların yıl sonunda sergilenmesi ile özgüven duyguları pekiştirilmektedir

DRAMA

Öğrencilerimizin yaratıcılık özelliklerini geliştirmek, oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için haftada 1 saat Drama dersleri verilmektedir. Drama eğitimi ile ; düşünüp plan yaparak, bu planı organize ederek düşüncesini eyleme dönüştürmeyi öğrenmektedirler.Oyun olgusuyla iç içe geçerek verilen Drama Eğitimiyle ;yeni davranış ve duyguları öğrenmekte, deneyim sahibi olmaktadırlar. Böylece çocuklarımız, duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirmektedirler.

SATRANÇ

Haftada bir saat ilgili branş öğretmeni tarafından satranç dersi uygulanmaktadır. Satranç dersinin amacı,özellikle anasınıfı çocuklarında satranç zemini ve taşları ile yön kavramlarını(sağ,sol,ön,arka,çapraz)gibi öğrenilmesi sağlanmaktadır.Ayrıca beyin ve el arasındaki sinirsel hareketlerinin gelişiminin hızlanması sağlanır.

ORİGAMİ

Haftada bir saat ilgili branş öğretmeni tarafından origami eğitimi verilmektedir. Origaminin Çocuklara Sağladığı Psiko-Motor Gelişim Kazançları. Çocuklar kendi eseri olan bir ürün ortaya çıkardıklarında, duygusal olarak tatmin olma ve etraflarınca kabul edilme gereksinimlerini karşılamış olurlar. Çocuklar origami ile ilgilenirken konuşurlar ve bu da çocukların dil gelişimlerini destekleyici niteliktedir. Bir çocuğa matematiksel bir kavram öğretmenin yolu, o kavramdan zevk almasını sağlamaktır.

EĞLENCELİ BİLİM

Eğlenceli Bilim etkinlikleri anasınıflarında, konu ile ilgili gerekli eğitimleri almış, sertifikalı eğitimci tarafından uygulanır. Her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış Eğlenceli Bilim  laboratuarında uygulanan deneyler, anasınıfı programında yer alan temaları destekler niteliktedir.    
Deneylerle konu anlatımlı bilim eğitimi dersinde, öğrencilerimizin kendileri için özel hazırlanmış deney materyallerini kullanarak, deneyleri bireysel olarak gerçekleştirmelerine fırsat verilir.
Dersin amacı, erken çocuklukta bilime ilgi uyandırmak, merak etme, araştırma, keşfetme gibi duygularını harekete geçirerek bilimi sevmelerini sağlamaktır.

BEDEN EĞİTİMİ

Haftada 2 saat görülen Beden Eğitimi dersi ilgili branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.Bedensel Koordinasyonu gerektiren belirli hareket kazanımlarını elde ederken,el,göz koordinasyonunu,denge,küçük-büyük kasların kullanımı,kendini tanıyabilme,kendini ifade edebilme,grupla hareket etme,kuralları benimseme,estetik duygusunu geliştirme gibi konuları hedefler.