İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

İlkokul / Yönetim Kadrosu

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 39 yıldır. 20 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Tevfik SOYDAN

Okul Müdürü

Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 10 yıldır. 10 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Tayfun İNAN

Müdür Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 12 yıldır. 8 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Melike ÖĞÜT

PYP Koordinatörü - İngilizce Zümre Başkanı