Destek / Halkla İlişkiler

21. yüzyılın en önemli unsurlarından birisi hiç şüphesiz iletişimdir. Kurumların etkili çalışması ve kendilerini kamuoyuna tanıtabilmeleri, yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşabilmeleri için etkin bir şekilde iletişim kanallarını kullanmaları gerekmektedir. Bu gereksinim özellikle eğitim kurumları açısından daha da büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kurulan Halkla İlişkiler Birimi okul, veli, öğretmen, öğrenci ve diğer kurumlarla olan ilişkileri pozitif yönde geliştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Halkla İlişkiler birimi, Eskişehir Özel Atayurt Okullarının vizyonundaki çağdaş ve öncü okul olma ilkesini ve kurumsal kimliğini; kurumun çalışanları, hedef kitlesi ve kamuoyu tarafından algılanması, tanınması ve korunması yönünde kurumun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumumuzda gerçekleştirilen her türlü faaliyet ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna birimimiz tarafından duyurulmakta, kamuoyunun okulumuzla ilgili gelişme ve haberlerden bilgi sahibi olması sağlanmakta, gerekli durumlarda bilgilendirme amaçlı basın toplantıları düzenlenmektedir. Basında çıkan haberler birimimiz tarafından arşivlendirilerek dosyalandırılmaktadır.

Eskişehir Özel Atayurt Okullarında gerçekleştirilen kültür, sanat, spor vb içerikli seminer, sergi, toplantı, tören vb. etkinlikler diğer birimlerle koordineli bir biçimde gerçekleştirilerek kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır.   

Halkla İlişkiler birimimiz, e-posta, telefon, faks vb. iletişim kanallarıyla bilgi almak veya öneri/istek/ şikayet bildirmek üzere yapılan başvuruları yazılı ya da sözlü olarak en kısa zamanda cevaplandırmakta veya talepleri ilgili kişi/bölüm/ kısımlara yönlendirmektedir.

Her türlü soru, sorun ve önerileriniz için, atayurt@atayurt.com adresine e-posta gönderebilir veya 0 222 315 03 60 / 115 no.lu telefondan birimimizle iletişime geçebilirsiniz.

Burcu TÜRKTAN

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Derya YILMAZ

Halkla İlişkiler