İLKOKUL TANITIM FİLMİ       ORTAOKUL TANITIM FİLMİ     
 ONLINE KAYIT 

• 2020 YKS’DE ATAYURT’TAN BÜYÜK BAŞARI • ATAYURT OKULLARI ESKİŞEHİR’DE “BENİM OKULUM TEMİZ” BELGESİNİ, ALAN “İLK” OKUL OLDU • YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNDE ALINAN TEDBİRLER • LİDERLERİN OKULU ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ BAŞARIYA DOYMUYOR • AGGZ ONLİNE ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ATAYURTLU GENÇLER DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDE • HİPPO ULUSLARARASI İNGİLİZCE DİL SINAVINDA BÜYÜK BAŞARI • ATAYURT OKULLARI BİRİNCİ SINIFLAR ROBOBİLİM ŞENLİĞİMİZ • ATAYURT’LU GENÇ DİPLOMATLAR ONLİNE MİNİ KONFERANS İLE MEZUNLARLA BULUŞTULAR • AGGZ ONLİNE MİNİ ZİRVE BAŞARIYLA TAMAMLANDI! • ONLİNE EĞİTİMDE KÜTÜPHANE HAFTASI • ATAYURT OKUL AİLE BİRLİĞİN’DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK • COVİD-19 GÜNLERİNDE EBEVEYN OLMAK • HARUN CAN İLE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ • ATAYURTLU GENÇ DİPLOMATLAR HARVARD ÜNİVERSİTESİ MUN KONFERANSI’NDA • ATAYURT’TAN KING’S COLLEGE LONDON’A • ATAYURTLU GENÇLERDEN MUHTEŞEM SONUÇ • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • ATAYURTLU İPEK MATEMATİKTE DÜNYA ŞAMPİYONU • BAŞARI KÜRSÜSÜ BAŞARI İÇİN TER DÖKENLERİNDİR • ATAYURT ANADOLU & FEN LİSESİ HARVARD MODEL MUN KONFERANSINDA • MASA TENİSÇİLERDEN YİNE ÇİFTE KUPA • ÖZEL ATAYURT ANADOLU VE FEN LİSESİ Y-MUN’DA • ÜNLÜ SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU ALTAN ERKEKLİ ATAYURT'TA • ATAYURT ANADOLU/FEN LİSESİ BİLİMİN KALBİ’’CERN’’DE • ATAYURT OKULLARI TEDx İSTANBUL’DA • 2018 YKS’DE ATAYURT’TAN BÜYÜK BAŞARI • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU • MUHTEŞEM BİLİM ŞENLİĞİ • 14. BİLİM TEMELLİ BİLGİ OLİMPİYATLARINDA ATAYURT DÜNYA ŞAMPİYONU

Kurumsal / Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi ( tky ) nedir ?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), katılımcı tarafların (paydaşların) ortalama ve maksimum mutluluğunu sağlamaya yönelik bir yönetim felsefesidir. Bu çerçevede, rekabet gücünün yükseltilmesi temel amaçtır. Bir kuruluşta Toplam Kalite, tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi anlamına gelir. Bu yönetim tarzının gerekleri dört maddede toplanabilir.

  • Önleyici Yaklaşım
  • İstatistik ve Analiz
  • Grup Çalışması
  • Sürekli Gelişme

Iso 9001:2000 kalite güvence sistemi nedir?

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Bu standart, kuruluşun müşteri ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan hizmeti düzenli bir biçimde sağlama yeteneğini gösterme çabasıdır. Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat koşullarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, proseslerin etkin uygulanması yöntemi ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneliktir.

Özel atayurt okulları ISO 9001 kalite güvence sistemi

Kalite El Kitabı : TS-EN-ISO 9001:2000 Standardının şartlarını karşılayacak şekilde Kalite Güvence bölümü tarafından izlenir ve Kurucu Temsilcisinin onayından sonra dağıtımı yapılır. Atayurt Okulları Kalite Sistemini özet olarak tanımlayan bir dokümandır. Amaç Özel Atayurt Okulları iç bünyesinde kalite bilincini geliştirmek, organizasyonda belirlenen görevlilerin yetki ve sorumluklarını belirlemek, dokümanların hazırlandığı, sistemin nasıl işlediği konusunda tüm çalışanlarımıza, velilerimize, bize malzeme ve servis sağlayan taşeron firmalarımıza Kalite Güvence Sistemi ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Tanımları : Organizasyon El Kitabının amacı Atayurt Okullarında görev alan tüm birimlerin ve belirli işlerden sorumlu kişilerin görev yetki ve sorumluluklarını ve yatay - dikey iletişimi tanımlamaktır.

Kalite Sistem Prosedürleri: Kalite El Kitabında özet olarak tanımlanan faaliyetleri açıklayan dokümanlardır. Eğitim Öğretim hizmetleri ile ilgili çalışmaların nasıl planlanacağı, kimler tarafından yapılacağı ve kontrol edileceği, ilgili dokümanların nasıl oluşturulacağı, saklanacağı ve dağıtımının nasıl oluşturulacağı, saklanacağı ve dağıtımının nasıl gerçekleştirileceği detaylı olarak tanımlanmaktadır.

Talimatlar : Atayurt Okullarında faaliyetlerin, prosedürlerle verilmeyen ayrıntıları veya bir prosedürden bağımsız olarak yazılı bir yöntemle yürütülmesi gereken faaliyetler için talimatlar hazırlanır. Talimatlar; belirli bir zamanda, belirli bir iş yapılırken hizmet kalitesinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken detayları tanımlar.

Hizmet İş Akışı : Hizmet talebinin alınışından, hizmetin sevkine kadar gelen iş akışlarını, kullanılan ekipmanı, ilgili dokümanları, sorumlu personeli ve tutulan kayıtları tanımlayan genel dokümanlardır.

Destek Dökümanlar : Formlar, Listeler vs. Kalite Sisteminin yürütülmesi ve kontrol altında tutulması için kullanılan destek dokümanlardır. Eğitim - Öğretim hizmet akışlarının takibi için oluşturulmuş iş takip formlarıdır.

Kalite Güvence Birimi

Çağın getirdiği değişim ve gelişmeleri doğru anlayıp değerlendirmek eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini ve bu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini arttırmak için Toplam Kalite Yönetimini (TKY) ilke edindik. Bu amaçla 2000 - 2001 Öğretim yılında Atayurt Okulları Kalite Yolculuğunu başlattık.

Kalite Yolculuğumuz

  • TSE EN ISO 9002 Kalite Güvence Sistemini kurarak; eğitim - öğretim hizmetlerimizin kimler tarafından, nasıl ve hangi standartlar doğrultusunda verileceğini ve bu hizmetlerin doğru verilip verilmediğinin nasıl kontrol edileceği belirlendi.
  • "Velilerimizin" de katılımı ile "Okul Kalite Kurulu" ve "Kalite Geliştirme Ekipleri" oluşturularak; eğitim - öğretim süreçlerinin kalitesini etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.
  • 2003-2004 öğretim yılı sonunda sisitemimizi EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdık.
  • 2005 yılında ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemimiz BVQI Kalite Sistem Belgesi ile belgelendi.
  • 4 Ekim 2005 tarihinde Kalder Yerel Kalite Başarı Ödülü alarak bu ödülü alan ilk ve tek özel okul olmayı başardık.
  • Kalite anlayışımız doğrultusunda sürekli yenilenme ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.