Kurumsal / Misyon & Vizyon

Eğitimde farklılık yaratarak değişimin odağı, saygın ve geleneği olan öncü bir okul olmaktır.

MİSYONUMUZ

  Özel Atayurt Okulları; öğrencilerini toplumun her kesimiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, daha mutlu bir dünya oluşturmak isteyen, özgüveni olan, sorumluluk alabilen, bilimsel ve analitik düşünebilen, uluslararası geçerliliği olan eğitim programları geliştirmek için diğer okullarla işbirliği yapan, teknolojik gelişmelere hakim, becerilerini geliştirebilen, üretken, yaratıcı, öğrenmeyi bilen ve yaşam boyu öğrenen, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı, topluma ve doğaya saygılı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak hayata hazırlamaktadır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • En önemli öğretim etkinliğinin, öğrencilerin öğrenme coşkusunu arttırmak olduğuna inanırız.
 • Herkesin öğrenme yeteneğinin olduğuna ve bunu ortaya çıkaracak doğru yöntemin bulunması gerektiğine inanırız.
 • Çok şeyi öğretmek yerine, her şeyi öğrenebilme becerisi kazandırmanın önemli olduğuna inanırız.
 • Öğrenci başarısının öğrencinin bulunduğu ortamdaki mutluluğu ile doğru orantılı olduğuna inanırız.
 • Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız.
 • Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız.
 • Okulumuzun sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz.
 • Kararlarımız elde ettiğimiz verilere göre alırız.
 • Düşünsel ve bedensel her türlü emeğe saygılıyız; sağlanan başarının ve emeğin sahiplerine mal edilmesine dikkat ederiz.
 • Başarının ancak takım çalışması ile elde edileceğine inanırız.
 • Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.
 • Başarıda çalışma ortamının önemini biliriz. Kişi mekan ve çevre görünüşüne önem veririz.
 • Bilgi, fikir ve tavırların etkin biçimde aktarılması için uygun iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırız.
 • Eleştiriyi karalamak, şikayet etmek için değil, uygulamaları ya da düşünceleri bir üst seviyeye çıkarmak için yaparız.
 • Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan tüm insanlara eşit davranırız.
 • Öğrencilerimizin toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı yetiştirilmesi gerektiğine inanırız.