İLKOKUL TANITIM FİLMİ    
Atayurt Bursluluk Sınavı Kayıt Formu

Kurumsal / Misyon & Vizyon

Eğitimde farklılık yaratarak değişimin odağı, saygın ve geleneği olan öncü bir okul olmaktır.

MİSYONUMUZ

 • Öğrencilerini toplumun her kesimiyle sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış
 • Özgüveni olan,
 • Sorumluluk alabilen,
 • Bilimsel ve analitik düşünebilen,
 • Teknolojik gelişmelere hakim
 • Becerilerini geliştirebilen,
 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Araştırmacı,
 • Öğrenmeyi bilen,
 • Topluma ve doğaya saygılı,
 • Mutlu olmayı ve etmeyi bilen,
 • Atatürk ilkeleri doğrultusunda, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak hayata hazırlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • En önemli öğretim etkinliğinin, öğrencilerin öğrenme coşkusunu arttırmak olduğuna inanırız.
 • Herkesin öğrenme yeteneğinin olduğuna ve bunu ortaya çıkaracak doğru yöntemin bulunması gerektiğine inanırız.
 • Çok şeyi öğretmek yerine, her şeyi öğrenebilme becerisi kazandırmanın önemli olduğuna inanırız.
 • Öğrenci başarısının öğrencinin bulunduğu ortamdaki mutluluğu ile doğru orantılı olduğuna inanırız.
 • Niteliğin nicelikten üstün olduğuna inanırız.
 • Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız.
 • Okulumuzun sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz.
 • Kararlarımız elde ettiğimiz verilere göre alırız.
 • Düşünsel ve bedensel her türlü emeğe saygılıyız; sağlanan başarının ve emeğin sahiplerine mal edilmesine dikkat ederiz.
 • Başarının ancak takım çalışması ile elde edileceğine inanırız.
 • Başarının teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.
 • Başarıda çalışma ortamının önemini biliriz. Kişi mekan ve çevre görünüşüne önem veririz.
 • Bilgi, fikir ve tavırların etkin biçimde aktarılması için uygun iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırız.
 • Eleştiriyi karalamak, şikayet etmek için değil, uygulamaları ya da düşünceleri bir üst seviyeye çıkarmak için yaparız.
 • Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan tüm insanlara eşit davranırız.
 • Öğrencilerimizin toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı yetiştirilmesi gerektiğine inanırız.