İLKOKUL TANITIM FİLMİ     ÖĞRENCİ KABUL VE BURSLULUK SINAVI    

ATAYURT ANADOLU/FEN LİSESİ MATEMATİK TAKIMLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLİMPİYATLARI İÇİN HAZIR

27.10.2017

"Matematik sadece doğruyu söylemekle kalmaz aynı zamanda onun güzelliğini de ortaya çıkartır" demiş Bertrand Russell. Matematik entellektüel yaşantımızın içine girdi mi, modern, ileriye dönük değişimlere açık bir toplumun şekillenmesinde en temel görevi üstlenir. Matematik düşüncesine sahip insanlar aynı zamanda olaylara karşı sistematik ve hızlı yaklaşma yetisini de geliştirirler, onu hayatlarına da geçirirler.

Özel Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi; Matematik dilini kullanma, akıl yürütme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, sonuç çıkarma ve sentezleme gibi matematik becerilerine sahip, matematiksel bilgiyi başka bir alana transfer edebilen ve yaşamla ilişkilendiren, bireysel olduğu kadar takımsal çalışma alışkanlığı ve disiplini olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef kapsamında; Özel Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi olarak, Matematik Takımımızı kuruyor ve Matematik Olimpiyatlarına giriyoruz. Matematikte üstün zekalı öğrencilerimizin bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyatlar, öğrencilerimizin mevcut becerilerini Ulusal ve Uluslararası bir boyutta ortaya koyabilecekleri ve takım olarak çalışma imkanı bulacakları bir zemin hazırlayacaktır.