İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

ORTAOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

17.10.2019

Okulumuz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu 25.10.2019 Cuma günü saat: 15.30’ da aşağıdaki gündeme bağlı olarak okulumuzda yapılacaktır. Genel Kurula katılmanız hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Kurulunun oluşturulması
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve ibra edilmesi
  4. Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi
  5. Okul Müdürünün Konuşması
  6. Dilekler
  7. Kapanış

Nilgün DEMİRCAN

Özel Atayurt Ortaokulu

Okul Aile Birliği Başkanı