İLKOKUL TANITIM FİLMİ     
 ONLINE BİLGİLENDİRME ve BAŞVURU FORMU 

ATAMUN 2020

11.03.2020

Education is the most POWERFUL weapon which you can use to change the WORLD

MUN, Birleşmiş Milletler Programının simülasyonu olarak bilinen liseli ve üniversiteli öğrenciler için hazırlanmış, dili İngilizce olan 3 ila 4 günlük bir konferanstır. Bu konferans, ev sahipliği yapan okul öğrencileri tarafından düzenlenmektedir. Konferansa katılan gruplar komite konuları bazında araştırma ve sorgulamaya yönelik bir çalışma süreci yapmaktadırlar. Öğrencilerin dünyadaki sosyal ve siyasal olaylar karşısında farkındalıklarını arttırmak, kültürel açıdan ve dünya vatandaşı olarak geliştirmek amaçlı düzenlenen bu prestijli konferansa ciddi bir ön çalışma ile hazırlanan Atayurt Okulları 6-8 Mart tarihleri arasında Atamun’20 konferansını düzenledi.

Bu yıl 2.si düzenlenen Atayurt Model Birleşmiş Milletler konferansında yaklaşık 300 başarılı öğrenci Avrupa Birliği delegasyonunu temsil eden delegeler olarak seçildi. Yaklaşık 6 ay süren hazırlık sürecinde konferansın hazırlanmasında organizasyon ve akademik ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Ulusal bir konferans olan ATAMUN’2o ye şehir içi ve dışından toplam 19 okul katıldı.

MUN konferansları, geçmişi ve bugünü anlayıp, yarını inşa edebilmek yolunda öğrencilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan organizasyonlardır. Dolayısıyla, 4 senior komitemizde, geçmişi anlamak için JOHN F. KENNEDY KABİNESİ’nde Sovyet Küba füze krizi, sera gazı salınımlarının azaltılması için G20’de İklim Değişikliği, küresel zorluklar ve uluslararası toplumu etkileyen, barışa yönelik tehditler ve uluslararası güvenlik rejimindeki zorluklara çözüm aramak için, DISEC’te nükleer enerji, yine uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi için NATO’da güncel dünya meseleleri, insan haklarının daha çok iyileştirilmesi için HRC’de köle hakları ve 2 junior komitemizde ise UNEP’de ormansızlaşmanın önlenmesi ve UN WOMEN komitesinde cinsiyet eşitsizliği konularına değinilerek çözüm önerileri geliştirildi.

3 gün süren konferans boyunca kendi öğrencilerimiz ve misafir delegelerimiz kendilerine atanan ülkelerin diplomatları rolüyle bir yandan komiteye gönderilen krizleri çözerken diğer yandan da geliştirdikleri çözüm önerileri ile oldukça verimli ve etkin bir konferans geçirdiler.