İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

Ortaokul / Yönetim Kadrosu

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 20 yıldır. 20 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Psk. Aysun CANBEKEN UYAR

Okul Müdürü

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 39 yıldır. 7 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Recai VARÜRER

Müdür Yardımcısı

Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 18 yıldır. 13 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Murat AKYALÇIN

Müdür Yardımcısı