İLKOKUL TANITIM FİLMİ    

Ortaokul / Yönetim Kadrosu

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 19 yıldır. 19 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Psk. Aysun CANBEKEN UYAR

Okul Müdürü

Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 38 yıldır. 6 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Recai VARÜRER

Müdür Yardımcısı

Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Mesleki kıdemi 17 yıldır. 12 yıldan beri Atayurt Okullarında görev yapmaktadır.

Murat AKYALÇIN

Müdür Yardımcısı